Μετοχή

Μετοχή

Δείκτες

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.: Απεικονίζει την τάση των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών που διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α..

FTSE/ Χ.Α. 140: Απεικονίζει την τάση των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών που διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και των μετοχών του δείκτη FTSE/ X.A. Small Cap 80.

FTSE/ X.A. International: Απεικονίζει την τάση όλων των αποδεκτών αξιών, Ελληνικών και μη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης του Χ.Α. στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

FTSE/ X.A. Υγείας: Κλαδικός δείκτης, απεικονίζει την τάση των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Υγείας.

Eurobank Mid Cap Private Sector 50 Index: Απεικονίζει την τάση των 50 μετοχών εισηγμένων εταιρειών με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, εξαιρουμένων των εταιρειών Δημοσίων συμφερόντων και των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Τιμή & Ιστορικός Πίνακας Τιμών