Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Μαΐου 2023

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Μαΐου 2023

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 26η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ. 12, όπου παρέστησαν

Aποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Μαϊου 2023