Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Με σύμμαχο την επιστήμη και με κινητήρια δύναμη το ανθρώπινο δυναμικό μας συμβάλλουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο στην στήριξη μεμονωμένων και ομαδικών προσπαθειών που συνδέονται με το αγαθό της Παιδείας. Ενισχύουμε με υποτροφίες  φοιτητές της φαρμακευτικής επιστήμης, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή μας στην επιστημονική έρευνα, ενώ επιβραβεύουμε αριστούχους μαθητές των εργαζομένων μας που επιτυγχάνουν στην ανώτερη εκπαίδευση.

Συντελούμε με χορηγίες στις εργασίες και τα συνέδρια αρκετών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ιατρικών εταιρειών και συλλόγων όπως: στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Σύλλογο νέων ιατρών, κ.α.

Στη Lavipharm είμαστε θετικά διακείμενοι σε κάθε νέα πρόταση που θα βοηθήσει την Εταιρεία στο να συμβάλλει επιτυχώς στην εξέλιξη της Επιστήμης και της Ανθρωπότητας.