Διανομή Μερίσματος

Διανομή Μερίσματος

Ημ/νία Αποκοπής Οικονομικό  Έτος Ποσό
20/06/1996 1995 45 δρχ.*
18/06/1997 1996 60 δρχ.*
01/07/1998 1997 60 δρχ.*
29/06/1999 1998 36 δρχ.*
03/07/2000 1999 18 δρχ.*
20/06/2001 2000 20 δρχ.*
16/06/2002 2001 0,06 Ε
19/06/2003 2002 0,04 Ε
30/06/2005 2004 0,04 Ε
20/08/2007 2006 0,06 Ε