Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Γνωστοποίηση Συναλλαγής

 

Παιανία, 6 Δεκεμβρίου 2018 – Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 03.12.2018, η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα του Τηλέμαχου, αγόρασε 199.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως Lavipharm Α.Ε. συνολικής αξίας € 30.845,00€.