Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 – Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αυθημερόν από την εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH») και την εταιρεία «T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG)S.A.R.L.» («Τ&Α»)

Ανακοίνωση γνωστοποίησης μετοβολής ποσοστού