Γιατί να επιλέξετε τη Lavipharm

Γιατί να επιλέξετε την Lavipharm

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κιντήρια δύναμη για την εταιρεία μας. Για το λόγο αυτό παρέχονται στους εργαζόμενους:

  • Δωρεάν μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας.
  • Επιδότηση γευμάτων στον 300τμ χώρο εστίασης της Lavipharm.
  • Ασκησης και εκγύμανσης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος Lavifit.
  • Ιδιωτική ασφάλιση για τους εργαζόμενους και τα άτομα της οικογένειάς τους
  • Τράπεζα αίματος, σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.
  • Πρόγραμμα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου μέσω της ομάδας τεχνικών ασφαλείας.
  • Εκπαίδευση σε πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας εντός των εγκαταστάσεων του Ομίλου.
  • Εορταστικές εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του οικογενειακού πνεύματος.
  • Αθλητικές δραστηριότητες που ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων.
  • Συντονισμένες εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων που προάγουν το πνεύμα αλληλλεγγύης για τον συνάνθρωπο και όσους έχουν ανάγκη.

Τέλος, η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στο περιβάλλον εργασίας έχουν καταστήσει την εταιρεία μας πρώτη εργασιακή επιλογή για εκείνους που αναζητούν εργασία στον φαρμακευτικό χώρο.