Γαλλία

Γαλλία

Laboratoires Lavipharm Α.Ε.

54-56 Avenue Hoche

F-75008 Paris, France

Tel.: +33 1 5364 6400

Fax: +33 1 5364 6419