Καριέρα στη Lavipharm

Καριέρα στη Lavipharm

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η σημασία που δίνουμε στον παράγοντα “Άνθρωπο” αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και τη βάση της επιτυχίας μας. Η έμφαση στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού διασφαλίζει την ανάπτυξη και την καταξίωση του Ομίλου μας στη μακροχρόνια πορεία μας.

Η επιλογή των ανθρώπων που στελεχώνουν την εταιρεία μας σε όλα τα επίπεδα ακολουθεί αυστηρά κριτήρια, πάντα με γνώμονα την ικανότητα, την ομαδική εργασία και την αφοσίωση στο όραμα και τους στόχους του Ομίλου.

Στη Lavipharm, φροντίζουμε για τη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μας και παρέχουμε οικονομικά και ηθικά κίνητρα για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης, καθώς και ευκαιρίες για περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη.

Οι αξίες μας

 

Στη Lavipharm προάγουμε ένα υγιές περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους. Η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, το ομαδικό πνεύμα, η δημιουργικότητα και η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας συντελούν στην εταιρική ανάπτυξη και εξέλιξη.

 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς στη Lavipharm είναι να ακολουθούμε και να μεταδίδουμε αξίες και αρχές που ενισχύουν την αφοσίωση όλων μας, την ικανοποίηση των πελατών και κατ’ επέκταση την κερδοφορία του Ομίλου. Αναζητούμε τη διαρκή αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας καλλιεργώντας δεξιότητες και ενθαρρύνοντας τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων που παράλληλα αποτελούν πρεσβευτές της Lavipharm εντός και εκτός Ομίλου.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και η ανάπτυξη, η παρακίνηση, η διοίκηση και η οργανωτική εξέλιξη,  παράλληλα με όλες τις διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως αμοιβές και παροχές, προσλήψεις και συμμόρφωση με το Εργασιακό Δίκαιο.

Γιατί να επιλέξετε την Lavipharm

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κιντήρια δύναμη για την εταιρεία μας. Για το λόγο αυτό παρέχονται στους εργαζόμενους:

  • Δωρεάν μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας.
  • Επιδότηση γευμάτων στον 300τμ χώρο εστίασης της Lavipharm.
  • Ασκησης και εκγύμανσης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος Lavifit.
  • Ιδιωτική ασφάλιση για τους εργαζόμενους και τα άτομα της οικογένειάς τους
  • Τράπεζα αίματος, σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.
  • Πρόγραμμα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου μέσω της ομάδας τεχνικών ασφαλείας.
  • Εκπαίδευση σε πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας εντός των εγκαταστάσεων του Ομίλου.
  • Εορταστικές εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του οικογενειακού πνεύματος.
  • Αθλητικές δραστηριότητες που ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων.
  • Συντονισμένες εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων που προάγουν το πνεύμα αλληλλεγγύης για τον συνάνθρωπο και όσους έχουν ανάγκη.

Τέλος, η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στο περιβάλλον εργασίας έχουν καταστήσει την εταιρεία μας πρώτη εργασιακή επιλογή για εκείνους που αναζητούν εργασία στον φαρμακευτικό χώρο.