Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Παιανία, 1 Σεπτεμβρίου 2022 – Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E.» (η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 8.8.2022 ανακοίνωσής της περί εκποίησης κλασματικών υπολοίπων,  ενημερώνει ότι εκκρεμεί ακόμα εκ της ανωτέρω εκποιήσεως, η εκποίηση εναπομείναντων 2.776 Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Σε συνέχεια νεότερης  έγκρισης από το Χρηματιστήριο Αθηνών αίτησής της για την εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4569/2018 και την παρ. 2.3.13.2.2.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία θα προχωρήσει στην εκποίηση των ως άνω υπόλοιπων 2.776 Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της.

Οι εν λόγω Κοινές Ονομαστικές μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) θα εκποιηθούν κατά την περίοδο 12/9/2022 – 11/10/2022.

Το Μέλος που θα προβεί στην εκποίηση είναι η «Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης του συνόλου των κλασματικών υπολοίπων, η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς και για τη χρηματική καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6691 141, e-mail: ir@lavipharm.com).