Search Lavipharm.com

 

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

 

Η Lavipharm A.E., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4. 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την ταχύτερα δυνατή άρση του κριτηρίου (σχέση Ενοποιημένων αποτελεσμάτων προς Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια, όπως απεικονίζονται στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011) που είχε ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της Επιτήρησης, η διοίκηση της Εταιρίας επικεντρώνει την στρατηγική της στη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου και την κερδοφορία του. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται η αναδιάρθρωση και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Ομίλου με περιορισμό των διοικητικών και άλλων εξόδων και η επικέντρωση των πόρων στις ιδιαίτερα κερδοφόρες και αναπτυσσόμενες δραστηριότητες των εξαγωγών και των νέων εγχώριων προϊόντων σε στοχευμένες αγορές. Παράλληλα, εξετάζεται η αναδιάρθρωση θυγατρικών εταιρειών και ζημιογόνων δραστηριοτήτων και η εκμετάλλευση υφιστάμενων δομών για τη δημιουργία εσόδων από παροχή υπηρεσιών.