Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση δημόσιας προσφοράς από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση δημόσιας προσφοράς από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων

Παιανία, 16 Δεκεμβρίου 2022 – Η Εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Δημόσια Προσφορά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Ανακοίνωση