Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Lavipharm,  πρωτοπορώντας, και με ένα μεγάλο όραμα που ξεπερνούσε τα εθνικά σύνορα, δημιούργησε το πρώτο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στη χώρα μας. Τομέας ειδίκευσης ήταν η φαρμακευτική τεχνολογία και, συγκεκριμένα, οι νέες μορφές χορήγησης φαρμάκων.

 

Προκειμένου να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις ερευνητικές μας προσπάθειες, συνεργαστήκαμε στενά με αναγνωρισμένα επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.

 

Στις μέρες μας, επικεντρωνόμαστε στη φαρμακευτική τεχνολογία και κυρίως στη διαδερμική χορήγηση φαρμάκων, ένας τομέας στον οποίο προσβλέπουμε να κατακτήσουμε ηγετική θέση παγκοσμίσως.